Semináře       |       Astro-theo-logie       |      Duchovní spisy      
Jaroslav Popelka
Jarda Popelka na listopadovém semináři            Struktura zvěrokruhu

   

Význam astrologického symbolu pro Sluníčko.
Podstata čtvrtého rozměru.
Vznik a význam tří kvalit ve zvěrokruhu (význam trojjedinosti).
Vznik prvního rytmu ve zvěrokruhu.
Vznik a význam čtyř živlů a druhý rytmus ve zvěrokruhu.
Význam symbolu - vajíčka.
Vznik a základní význam dvanácti znamení zvěrokruhu a jejich posloupnost.


(přednáška na Astrologické společnosti v Ostravě-Přívoze dne 17.1.2015)

Úvod:
Většina odborníků i laiků zná, jak vypadá zvěrokruh, počínaje Beranem přes všechna znamení. Každý ví, že Beran je prvním znamením, Býk druhým atd. Dnes bych chtěl ukázat, že ve zvěrokruhu je vnitřní struktura. V astrologii pracujeme se zvěrokruhem, znameními, s planetami, s astrologickými domy a dalšími prvky. Pevná a základní součást je však zvěrokruh. S planetami je to zvláštní, protože pokud máme nějaké planety, je otázka jejich vládcovství. Kdo vládne Beranu?

Odpověď posluchačky: Mars.
Odpověď další posluchačky Pluto.


J.P.: Někdo uznává Mars, někdo Pluta. Býku vládne Venuše, Blížencům vládne Merkur, Raku vládne Luna, Lvu Slunce, Panně opět Merkur, Váhám Venuše, Štíru vládne Mars (někdo ale uznává Pluta), Střelci Jupiter, Kozorohu vládne Saturn, Vodnáři vládne Uran a Rybám Neptun. Toto je vnímáno z pozice planety Země. Zkuste vidět věci v širších souvislostech a představte si, že by život existoval na Merkuru, planetě, která je nejblíže Slunci. Jak by Merkuřané přiřadili vládnoucí planety jednotlivým znamením? Asi by to vnímali jinak. Určitě by vnímali, že Lvu vládne Slunce, tak jako nám (protože Slunce je vždycky střed), ale protože žijí na planetě Merkur, nemohli by přiřadit Panně planetu, na které žijí, ale museli by Panně přiřadit Venuši. Váhám by přiřadili naši planetu. Pak by to měli stejné. Každý obyvatel na jiné planetě by měl vládcovství planet jiné.

Otázka posluchačky: A Měsíc? Vždyť oni ho ani nemají.

J.P: Ano, je otázka, co by vládlo Raku. Před určitou dobou mezi Marsem a Jupiterem stála planeta, která je již zničena, je tam pásmo asteroidů. Dříve, když tato planeta existovala (a existuje vzorec, pomocí kterého se dá vypočítat, jak jsou jednotlivé planety vzdáleny od Slunce, takže opravdu dle tohoto vzorce to vypadá, že tam ta planeta opravdu byla), někdo jí říká Malona, ale jsou různé názvy. Pokud bychom se vrátili do minulosti, tak (vnímáno opět z pozice Země) Slunce vládlo Lvu, Merkur vládl Panně, Venuše vládla Váhám, Mars vládl Štíru a kdysi, když existovala Malona, vládla by Střelci a Jupiter by tím pádem vládnul Kozorohu. Planety si mohou měnit pozici, může to být v pohybu, ale pevnou součástí je vždy zvěrokruh, který je neměnný. Chtěl bych ukázat, že to, jak je zvěrokruh vybudován, nevymyslel nějaký člověk, ale zvěrokruh je něco, co přímo pramení ze Života. Pokud se člověk naučí chápat zvěrokruh, nemusí číst žádnou duchovní literaturu, ale zvěrokruh ho začne poučovat sám.

Dnes bych chtěl ukázat nejzákladnější principy, jak je zvěrokruh vybudován, proč ve zvěrokruhu existují čtyři živly, tři kvality, proč je dvanáct znamení a proč jsou uspořádána tak, jak jsou (důvod jejich posloupnosti).

Astrologie může být každým člověkem pojímána různým způsobem. Někdo používá nůž na to, aby si nakrájel něco v kuchyni a někdo ho použije k tomu, aby někoho bodnul. Každá věc či prostředek může být využita k různým účelům. Jsou astrologové, kteří se snaží pomoci horoskopu věštit budoucnost, jsou astrologové, kteří horoskop používají k tomu, aby nějakým způsobem odhalovali psychiku jiného člověka. Astrologie má mnoho způsobů, jak se může použít. V mém případě jde o to, že jsem se snažil zvěrokruh a horoskopy používat k tomu, abych čím dál více rozuměl sám sobě. A nejenom sám sobě, ale také, abych pochopil, jak je vybudován celý vesmír a k čemu to vše slouží a jak to funguje. To je můj přístup, který nikomu nevnucuji, ale rád se o své myšlenky podělím a je mi jasné, že se to někomu líbit bude a někomu ne. Takový je už život a také vám vysvětlím, proč to tak musí být, že se to někomu líbit bude a někomu ne.

Chtěl bych zde vzpomenout, co se odehrálo minulý týden lidem v Paříži, a líbilo se mi, jak se tam milion a půl lidí semkli a vyšli do ulic a to mi připomnělo atmosféru listopadu 1989, tu solidaritu lidí. V čem byli solidární? Chtěli demonstrovat, že jsme v Evropě a Evropa uznává určité hodnoty. Základní hodnota, kterou tamní lidé chtěli projevit, je demokracie a svoboda slova. Jestliže mi někdo v 21 století bude nařizovat, co mám a co nemám vykládat, tak by si měl uvědomit, že nejsme někde ve středověku, ale v Evropě, kde není žádná cenzura, a pokud zde chce někdo prosazovat nějakou cenzuru, tak zde nemá co dělat.1. Význam symbolu Sluníčka:


První, co bychom měli pochopit, je tento symbol:

Jarda Popelka na listopadovém semináři


Zamyslel se někdo nad tím, proč někdo kdysi dávno vytvořil tento symbol pro Slunce?

Posluchačka: Podle mne je to projevený duch.

J.P.: Staří astrologové měli, co se týče duchovna, velké poznání. Pokud někdo kdysi vytvořil tento symbol, věděl, co symbolizuje. Myslíte si, že je kyslík (plyn) vhodný a dobrý symbol pro lásku?

Posluchačka: Tak nad tím budu přemýšlet.

J.P.: Když se zamyslíte, je kyslík hořlavý nebo nehořlavý? Kyslík je nehořlavý plyn. On sám o sobě nehoří, ale bez kyslíku nehoří nic. Pokud máte nějakou schopnost, nedáváte ji sobě, ale dáváte ji všem ostatním. Pokud něco mám, nedávám to sobě (jsem nehořlavý plyn), ale tuto schopnost hořet dávám všem ostatním. Kyslík je symbol absolutního rozdání se. Nežiji pro sebe, ale pro ostatní. Pokud se na kyslík budeme dívat z tohoto úhlu pohledu, je to krásný symbol lásky. Láska je o tom, že začnete žít pro druhé než sami pro sebe.

Symbol, který používáme pro Slunce, ukazuje, že Slunce je střed naší sluneční soustavy. Tam, kde je střed, tam je život. Život nepramení z vnějšku, ale z našeho nitra (středu). Právě proto Slunce v horoskopu symbolizuje naši vitalitu, životní sílu. Pokud má někdo ve svém horoskopu poškozené Slunce, třeba kvadraturou od Saturna či opozicí, je tam velká pravděpodobnost, že u tohoto člověka je blokováno proudění životní energie a může být náchylnější na nemoci atd.

Má to ještě hlubší význam. Když se díváte na vesmír jako na celek, víte, jak je velký vesmír?

Odpověď posluchačky: Nekonečný?

J.P: Je samozřejmě konečný. Je ale tak obrovský, že se nám to zdá, že je nekonečný. Když se podíváte na lidské tělo, co je základní stavební jednotkou lidského těla?

Odpověď posluchačky: Buňka.

J.P. Přesně tak. Dnes berou astronomové to, co se jeví jako náš vesmír, jako útvar, který se neustále rozpíná a momentálně má v průměru asi 16 miliard světelných let. Takto se dnes chápe náš vesmír. V tomto našem vesmíru jsou základní stavební jednotkou galaxie. Naše mléčná dráha, ve které se nachází naše galaxie, je přesně to samé jako je v lidském těle buňka. Těchto galaxií je obrovské množství, seskupují se v kupy galaxií, ty se seskupují ve skupiny galaxií, dále vznikají meta galaxie atd. Zajímavé je, že nejenom že se vesmír neustále rozpíná, ale rozpíná se čím dál rychleji, jak to studují dnešní astronomové. A neví se, zda se bude rozpínat do nekonečna anebo zda dosáhne nějakého kulminačního bodu a začne se zase zhušťovat. To zatím astronomové neví. Jenom naše galaxie (jakoby jedna buňka) má asi 200 miliard Sluncí a každé má své planety. Když se nad tím zamyslíme, pravděpodobnost, že by nikde v naší galaxii nebyl život, je naprosto mizivá. Není možné, když jsou stovky miliard planet, aby jen na jedné byl život. Astronomové si dali tu práci, že začali zkoumat, jak jsou galaxie ve vesmíru umístěny, zda jsou umístěny nějak náhodně či dle nějakého systému. Vytvořili matematické modely a zjistili šokující věc: Galaxie mají tendence se v prostoru shromažďovat do podoby lidského těla.

Pozn. posluchačky: Ale galaxie má spíše podobu disku a ne lidského těla, ne?

J.P.: Ale to je jedna galaxie. Jsou miliardy galaxií, které jsou nějak seskupeny. Mnozí astronomové chápou, že je více vesmírů a ne jen ten náš. Kdybychom letěli nějakou raketou a opustili náš vesmír, který bychom vnímali jako světlý puntík, tak kdybyste se podívali na druhou stranu, uviděli byste další světlý puntík. Těchto puntíků je neskutečně velké množství. A kdybyste jeli dál a opustili všechny tyto vesmíry a pak se podívali zpět, uviděli byste, že ve volném prostoru vidíte světelnou lidskou postavu, která vibruje prostorem. Všechny multivesmíry dohromady mají podobu člověka.

Kruh představuje plnost života. Kruh nám také říká, že vše souvisí se vším. Kruh představuje celek. Každý celek má svůj střed.

Pokud existuje nějaký celek, má něco společného, jeden bod, který vše řídí. Co se týče planet, Slunce představuje panovníka, krále. Na metafyzické rovině představuje Božství. Vše souvisí se vším a určitý celek má jeden společný střed – jednu vedoucí složku. A kdokoli se bude nacházet kdekoli na obvodu kruhu, bude mít stejnou vzdálenost od středu. To vysvětluje, že tento „ředitel“, v duchovním významu BŮH, má ke každému člověku stejný vztah. Nikoho nepreferuje a nikoho neodhání. Pokud chápete kruh jako symbol Božství, to vám vysvětluje, proč život může být jen na kruhovitých objektech. Proč planety nejsou krychle? Na základě tohoto symbolizmu krychle nesymbolizuje Boha, Život. V astrologii také platí poučka z hermetismu: Jak nahoře, tak dole. Jak na nebi, tak na zemi a naopak. Je zde nějaká spojitost s událostmi na nebeské sféře a s událostmi na Zemi. Kruh říká, že vše souvisí se vším. Vše je zokruhované. Je to podloženo i určitými výzkumy.2. Podstata čtvrtého rozměru

Dnes se to chápe tak, že máme tři prostorové rozměry (délku, šířku, výšku) a že čtvrtý rozměr je čas. Ale právě tento symbol nám odhaluje, že vše je zokruhované. Máte bod, ze kterého něco vystoupí a vzniká první rozměr – délka:

1.rozměr – délka:

Jarda Popelka na listopadovém semináři
Ve vesmíru neexistuje přímka, která půjde do nekonečna. Kdybyste šli neustále po přímce, po určitém čase zjistíte, že se vrátíte do stejného (výchozího) bodu. K dispozici mám jenom jeden rozměr. Ale protože vše je zokruhované, tak, když půjdete jedním směrem, po určité době zjistíte, že jste vrátili zpět. Na základě prvního rozměru vznikla kružnice a to je již dvojrozměrný objekt.


Jarda Popelka na listopadovém semináři


Co se stalo, když jste používali 1. rozměr?
Vznikla plocha. Vystoupí druhý směr, dostáváte šířku a tím pádem plochu. Plocha už má dva rozměry.

2. rozměr – šířka = plocha:

Jarda Popelka na listopadovém seminářiKdyž jsme použili první rozměr, zjistili jsme, že se vracíme tam, odkud jsme vyšli a v té chvíli jsme dostali plochu – druhý rozměr. Jestliže máme plochu, musíme zokruhovat už dva rozměry, protože život je cyklický.

Co se stane, když máte k dispozici dva rozměry a zokruhujete je? Vznikne koule:

3. rozměr – výška - dostáváte nějaký trojrozměrný objekt – kouli.

Jsme v situaci, kdy máme tři rozměry:


Jarda Popelka na listopadovém semináři
Když zokruhujete délku a šířku, protože život je kruhovitý, dostáváte kouli, a tím pádem jste dostali třetí rozměr.

Nyní musíme zokruhovat tři rozměry a tím dostaneme čtvrtý existenční stav (rozměr). Vidíte, že říkat, že čtvrtý rozměr souvisí s časem, je nesmysl. To je naprosto rozměrová záležitost a musíte znát podstatu života, že je kruhovitý, cyklický. Máte tři rozměry. Co se stane, když zokruhujete i třetí rozměr?

Máme kouli:
Jarda Popelka na listopadovém semináři


Zokruhovali jsme délku a šířku. A nyní musíme zokruhovat výšku. Máme dva rozměry zokruhované, vznikla koule.

Nyní zokruhujete třetí rozměr (výšku) a co vznikne?

4. rozměr:

Jarda Popelka na listopadovém seminářiKoule se začne zvětšovat, zvětšovat a zvětšovat, dosáhne nějakého kulminačního bodu a potom se to zase začne zmenšovat, zmenšovat a zmenšovat až do úplného puntíku a potom se zase dostane do té původní (výchozí) velikosti. To nám odhaluje (protože vše je zokruhované), že makrokosmos a mikrokosmos je zokruhovaný. To znamená, že kdybyste začali expandovat do vesmíru, tak jednou, přes svět atomů se vrátíte zpět. Anebo opačným směrem: Kdybyste pronikali do světa atomů, přes hvězdy se vrátíte zpět. To vám vysvětluje, že platí: Jak nahoře, tak dole.

U symbolu, který používáme pro Slunce, je důležitá informace:

Jarda Popelka na listopadovém seminářiJestliže tento kruh představuje celý vesmír, čili celek, a také celek jednoho člověka, ukazuje, že něco podstatného je vždycky uprostřed.

Astrologie by měla v prvé řadě sloužit k tomu, aby nám pomohla objevit něco, co sídlí v nejhlubším středu naší bytosti.


Vznik tří kvalit ve zvěrokruhu (a prvního rytmu ve zvěrokruhu)

Všechna náboženství učí, že i když tento střed - BŮH je jediný, je současně trojjediný. S tím mají problém třeba křesťané, kteří říkají, že je Bůh – Otec, Bůh – Syn a Bůh – Duch svatý. Nikdo si to ale nedovede představit. Je Bůh jeden anebo jsou tři Bohové? Indové mají to samé, říkají, že je jeden, ale přesto jsou tři: Brahma, Šiva a Višnu. Axiom života je, že i když je každá živá bytost jediná, je současně trojjediná. Jestliže existuje nějaký vesmír, který má společný střed, který nazveme BOHEM, současně tento střed je trojjediný. A to je důvod, proč máte ve zvěrokruhu tři kvality (hlavní, pevná a pohyblivá znamení). Tyto tři kvality znázorňujeme ve zvěrokruhu rovnostranným trojúhelníkem:

Jarda Popelka na listopadovém semináři


Tento živý střed (Bůh) má tři kvality (skutečnosti). Pro tyto skutečnosti použiji tři česká slova, která jsou všeobecně známá, Láska, Moudrost, Vůle. Je třeba si ujasnit, co se za nimi ukrývá. Ten, kdo se zabývá astrologií, ví, že astrologie uznává tři kvality, pevnou, pohyblivou a základní.


Všechna pevná znamení souvisí s aspektem Lásky.
Všechna pohyblivá znamení souvisí s aspektem Moudrosti.
Všechna základní znamení souvisí s aspektem Vůle.

Rovnostranný trojúhelník je jediný možný způsob, jak můžeme symbolizovat trojjedinost Stvořitele, či jakékoliv individuality.

Láska:

Přemýšleli jste nad tím, co se ukrývá za slovem Láska? Láska, to není jen muž a žena, kteří se spolu vedou za ruce. Láska je chuť tvořit. Láska vždycky souvisí s tvořivostí. Pokud budete vnímat Slunce jakožto symbol Božství (a Bůh je Láska), tak Slunce vládne znamení Lva, který mimo jiné ovládá podnikatele (lidi, kteří chtějí tvořit). Všechna pevná znamení (Lev, Býk, Vodnář a Štír) mají vždycky co do činění s potřebou tvořit.

Moudrost:

Když máte chuť tvořit, co musí logicky následovat?

Odpověď posluchačky: Musíme popřemýšlet.

J.P: Řeknu to jinak: Chcete hrát nějakou hru. Co musí následovat? Musíte mít pravidla hry. Pokud nebudou dána pravidla hry, nemůžete hrát. Ještě jinak: Když chcete tvořit, musíte vědět, jak tvořit. Zákonitě po Lásce musí následovat Moudrost. Pokud chci něco vytvořit, musí následovat způsob, jak budu tvořit. Moudrost (inteligence) je určitá tvůrčí technika.

Položím zde otázku: Má mravenec vysoký intelekt? Nemá. Přesto musíte uznat, že přes tohoto mravence či přes jakékoli zvíře se projevuje vysoká inteligence. Inteligence je určitý způsob tvoření (fungování). Mravenec určitým způsobem funguje a v pozadí stojí nějaká inteligence, která nutí mravence, aby fungoval, jak funguje.

Vůle:

Máte chuť tvořit, musíte vědět, jak tvořit, a zákonitě musí následovat třetí kvalita – Vůle. Vůle znamená, že každá věc, včetně člověka, musí být obdařena určitými vlastnostmi. Vůle spočívá v tom, že jste schopni tyto vlastnosti projevovat.

Příklad: Máte chuť tvořit a chcete vyrábět zlaté šperky. Dále musíte zvládnout nějakou tvůrčí techniku, jak šperky vyrábět (musíte být obdařeni určitou moudrostí). V tu chvíli vám bude jasné, že budete potřebovat člověka, který bude obdařen určitými kvalitami, který bude schopen tuto techniku zrealizovat. Nemůžete si tam vzít nějakého horníka, který pracoval celý život se sbíječkou a třesou se mu ruce, ale budete potřebovat člověka s jemnými prsty, který bude mít nějaké estetické cítění atd. To vám vysvětluje, proč je ve zvěrokruhu (když půjdete od Berana) tento rytmus: Pevné znamení, které je následováno pohyblivým znamením, které je následováno základním znamením a logicky opět pokračuje pevné znamení. Jestliže chcete tvořit, v následném kroku musíte vědět, jak tvořit (jakou techniku použijete) a následný krok vám říká, pomocí čeho tuto techniku zrealizujete.


Jarda Popelka na listopadovém semináři


Podstata čtyř živlů ve zvěrokruhu (druhý rytmus ve zvěrokruhu)

Jestli má vesmír tvůrčí centrum – Boha a jestliže je toto tvůrčí centrum jediné, ale současně trojjediné, protože je obdařen třemi kvalitami (Láskou, Moudrostí a Vůlí), řekli jsme si, že symbol trojjedinosti je rovnostranný trojúhelník.

Když se podíváte na rovnostranný trojúhelník, musí vám být jasné, že zde jsou čtyři možnosti:

Jarda Popelka na listopadovém semináři

Co nám tyto čtyři možnosti představují?

Pokud existuje nějaká skutečnost, která je trojjediná, máte čtyři možnosti.


1. Možnost: Může existovat stav, kdy Láska, Moudrost a Vůle jsou v rovnováze:

1 = OHEŇ

Jarda Popelka na listopadovém semináři

Zde zažíváte Láskou, Moudrost a Vůli ve stejné intenzitě, to znamená, že je vnímáte jako jedno a to samé (dohromady = jednotu). Láska = Moudrost, Moudrost = Láska, Láska = Vůle, Vůle je Láska atd… je to v rovnováze. Rovnostranný trojúhelník (a jeho vrcholy), který je uprostřed toho většího, je přesně uprostřed mezi Láskou, Moudrostí a Vůlí (mezi Láskou a Moudrostí, mezi Moudrostí a Vůlí a mezi Vůlí a Láskou) a je v naprosté harmonii. Tento stav zažijete, pokud se dostanete do samotného středu. Tento první stav ve zvěrokruhu symbolizuje živel ohně.

Kdybyste se (v rámci své bytosti) dostali dostatečně hluboko, až do svého středu, zažijete stav, kdy nebudete vnímat, že Láska je víc anebo že Moudrost je víc, anebo že Vůle je víc, ale budete vnímat tyto tři kvality jako jedno a to samé. Pokud se dostanete do úplného středu své bytosti, zjistíte, že se tam nachází živá Bytost (Bůh) a že u Boha jsou tyto tři kvality v rovnováze. Bůh je stejně Laskavý, stejně Moudrý a je obdařen stejnou Vůlí. Všechny tři kvality jsou v Jeho očích stejně důležité. Živel ohně vždy představuje duchovní složku lidské bytosti, něco božského, je to samotný Duch člověka.

2. Možnost: Druhý trojúhelník je nejblíže Lásce:

2 = VODA

Jarda Popelka na listopadovém semináři

Tento druhý trojúhelník je nejblíže Lásce a je vzdálený od Vůle a Moudrosti. Tomuto stavu, kdy Láska dominuje nad Moudrostí a Vůlí, říkáme emoce. Láska je někdy slepá, že? Druhý trojúhelník naznačuje dominanci Lásky a to v astrologii představuje živel vody. Všechny vodní znamení jsou o emocích. Ze své vlastní zkušenosti víme, že když se člověk dostane pod dominanci emocí, chová se někdy nerozumně a nelogicky.

3. Možnost – třetí trojúhelník, který je nejblíže Moudrosti:

3 = ZEMĚ

Jarda Popelka na listopadovém semináři

V okamžiku, kdy začne dominovat Moudrost, máte potřebu se prezentovat nějakým způsobem navenek. To v astrologii představuje živel země. Neříkáme, že Býk, Panna a Kozoroh (zemská znamení) jsou o hmotě, ale říkáme, že zemská znamení nám dávají potřebu projevit určité kvality a potencionály ze sebe směrem ven.

Pokud máte ve svých horoskopech nějaké planety v zemských znameních, které mají nějaké náročné aspekty (kvadratury či opozice), není řečeno, že se vám bude na hmotné úrovni vést špatně. Je tím naznačena možnost, že takový člověk může být zakřiknutý, může se stahovat do ústraní a může mít strach se projevit před lidmi navenek a díky tomu nastávají jeho životní problémy. Život od nás očekává, že se umíme projevit navenek. Pokud to člověk neumí a nebude to dělat, můžou nastat potíže.

4. Možnost: čtvrtý trojúhelník, který je nejblíže Vůli:

4 = VZDUCH

Jarda Popelka na listopadovém semináři

V tomto tvůrčím středu začne dominovat aspekt Vůle, která má převahu nad Láskou a Modrostí. Vůle = užitečnost.

Proč je každý člověk jiný a má neopakovatelnou kombinaci různých vlastností? Právě díky tomu, že je neopakovatelný, v tom spočívá jeho užitečnost. V okamžiku, kdy začne v tomto tvůrčím středu dominovat Vůle, vzniká živel vzduchu.SHRNUTÍ:

Tvůrčí Zdroj, který každého vytvořil, je jeden, a má tyto tři aspekty:
Láska (chuť tvořit), Moudrost (vědět, jak tvořit), Vůle = užitečnost (tvoří se pomocí něčeho).


Pokud je někdo, kdo má tyto tři kvality, jsou čtyři možné stavy:

1. Tyto tři kvality jsou v rovnováze (živel ohně – setrvání v nitru)
2. Dominance Lásky (živel vody - emoce)
3. Dominance Moudrosti (živel země – potřeba zevní manifestace). Pokud se chcete manifestovat navenek, potřebujete k tomu fyzické tělo.
4. Dominance Vůle = užitečnosti (živel vzduchu). Vzduch souvisí s naší myslí.

Tyto čtyři živly nám ukazují, že člověk je bytost, ve které jsou čtyři úrovně (složky):

- Duchovní složka (oheň)
- Emoční složka (voda)
- Zemská složka (země - fyzické tělo)
- mentální složka (vzduch - mysl)

I když je člověk jeden, tak má duchovní tělo, emoční tělo, fyzické tělo a mentální (myšlenkové) tělo.


Poznámka posluchačky: Někdo ale říká, že máme 11 těl.
Další posluchačka: A někdo říká, že až 25 těl máme.


J.P.: Vycházejme z toho, co nám zde říká zvěrokruh, buďme, pokud možno jednoduší a uvažujme o základních věcech.

Poznámka posluchače: Lásku a emoce nelze ztotožňovat.

J.P: Já jsem neříkal, že Láska jsou emoce, říkal jsem, že emoce jsou, když je převaha Lásky nad inteligencí (Moudrostí) a nad Vůlí.


Jarda Popelka na listopadovém semináři


Symbol vajíčka:


Jarda Popelka na listopadovém seminářiVejce hraje v duchovní symbolice velkou roli. Na Velikonoce se rozdávají vajíčka jako symbol života. Tvůrčí Zdroj, o kterém jsme hovořili a který je obdařen třemi vlastnosti (Láskou, Moudrostí a Vůlí), má tyto tři složky nějak uspořádány.

Co je uprostřed vajíčka? Žloutek. Žloutek = Láska. Ve starých kulturách žloutek – zlato – byl symbolem Lásky. Když máte svatbu, vyměňujete si zlaté prstýnky. Tvůrčí Zdroj je koncipován tak, že Láska je jeho samotný střed.

Kolem žloutku je bílek, který představuje Moudrost. Staří národové používali stříbro jako symbol Moudrosti.

To nejzevnější a nejtvrdší, skořápka, představuje Vůli. Jestliže zlato symbolizuje Lásku a stříbro Moudrost, tak (podle mne) by Vůli měl symbolizovat diamant.

Pokud se tento tvůrčí Zdroj začne aktivovat, aktivace začíná v samotném jádru Bytosti. Je to Láska, která se začne „chvět“ a vibrovat, a vzniká chuť tvořit (či si hrát). V okamžiku, kdy se Láska rozvibruje na dostatečnou úroveň, přechází do Moudrosti, objevuje se způsob, jakým bude tvůrčí Energie nasměrována a když se Moudrost dostatečně rozvibruje, objevuje se Vůle, vaše užitečnost. To je ten důvod, když jdete zvěrokruhem, proč máte pevnou kvalitu, která je následována pohyblivou kvalitou a ta je následována základní kvalitou. Tvůrčí Zdroj je takto vybudován. Pokud se v tvůrčím Zdroji aktivuje Láska = chuť tvořit, v okamžiku, kdy ze sebe vystupuje, vzniká Moudrost a dochází k prvnímu projevu. Jestliže dominuje Moudrost (což je 3 – země), dochází k externalizaci – manifestaci navenek. Když Moudrost přejde k Vůli, je to ten nejzevnější projev.

Jarda Popelka na listopadovém semináři
Proč je ve zvěrokruhu tato posloupnost? Oheň, země, vzduch, voda atd? Řekli jsme si, že živel ohně představuje střed naší bytosti, naši duchovní část. Živel ohně bezprostředně souvisí s naší podstatou. Živel ohně je naše pravá totožnost, naše pravé Já. Aby člověk mohl realizovat naši ohnivou složku, znamená to, že se musí dostat do kontaktu se středem naší vlastní bytosti. To můžete učinit jedině tak, když se dostanete do svého srdce. Náš Duch je nejintenzivněji prožíván v našem srdci. Všechny tři ohnivé znamení (Beran, Lev a Střelec) se bezprostředně dotýkají vás samotných, toho Něčeho, co je ve vás Živé. V živlu ohně jste v jednotě sami se sebou. Když jste ve středu a má dojít k nějakému tvůrčímu procesu, kterým směrem se můžete vydat? Můžete jít dovnitř, když jste v samotném středu anebo můžete jít ven? Ven. To je důvod, proč za živlem ohně vždycky následuje země. Když jste v samotném jádru, nemáte jinou možnost, než vystoupit směrem navenek.

Jarda Popelka na listopadovém semináři

Život jako takový je životem jenom díky tomu, že se projevuje navenek. Každá živá bytost má zákonitě potřebu se manifestovat navenek. V okamžiku, kdy se tento Zdroj (který je ve svém středu) začne manifestovat navenek, dochází současně ke štěpení. Původní jednota se začne štěpit na jednotlivé částečky:

Jarda Popelka na listopadovém semináři


Díky tomu, že máme fyzické tělo, jsme všichni od sebe navzájem odděleni (dochází k separaci). Kdybychom neměli tělo, splyneme v jednu skutečnost. Všechna zemská znamení nám říkají, že se máme manifestovat navenek a také vypovídají o tom, jak dokážeme fungovat jako samostatné jednotky.

Pokud postupujeme dále, když se původní jednota se rozštěpila na samostatné jednotky, zákonitě následuje další proces, který dopovídá vzduchu:


Jarda Popelka na listopadovém semináři


V okamžiku, kdy vzniknou rozmanité samostatné skutečnosti, teprve tehdy máte možnost tyto jednotlivé skutečnosti porovnávat. Když jste v Jednotě, nemůžete nic srovnávat, v Jednotě je všechno jedno. Jedině tehdy, když Jednota vystoupí směrem navenek a rozdělí se, máte možnost jednotlivé části navzájem srovnávat. To odpovídá vzduchu a vzduch je naše mysl. Schopnost srovnávat máte jedině díky schopnosti myslet. A mohli byste něco srovnávat, kdyby předtím nebyl proces separace, kdy teprve vznikaly jednotlivé skutečnosti? Nemohli, protože mysl by neměla co srovnávat.

Pokud začnete ve své mysli porovnávat a vyhodnocovat jednotlivé skutečnosti, vzniká ve vás potřeba sympatie či nesympatie. Vznikají emoce. Některé kvality vám jsou příjemné a začnou vás přitahovat (máte potřebu se s nimi spojit) a některé kvality jsou vám nepříjemné a chcete je od sebe odhodit.


Jarda Popelka na listopadovém semináři
Když začnete myslet a srovnávat určité skutečnosti, teprve tehdy vstupují do hry vaše emoce. Kdybyste nemohli myslet, nemohli byste ani nic cítit. Tento cyklus se vystřídá během hodiny milion krát. Tento proces probíhá v každém z nás. Zažíváme pocit sebe sama, tento pocit sebe sama se začne projevovat navenek, dochází k procesu štěpení, díky tomu máme možnost porovnávat části, tím, jak přemýšlíte, některé skutečnosti jsou vám sympatické a jiné odpudivé (dostáváte se do světa emocí) a pokud vám jsou nějaké věci příjemné, chcete se s nimi spojit a dochází ke sjednocení… a po vodě opět následuje oheň…


Jarda Popelka na listopadovém semináři
To je mechanismus, který funguje v Životě a právě proto jsou takto vybudovány živly a jejich posloupnost.VZNIK DVANÁCTI ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

Pokud do tohoto druhého mechanismu (oheň – země – vzduch – voda) zakomponujeme první mechanismus (Láska – Moudrost – Vůle) a tyto dvě posloupnosti spojíme dohromady, vybudujeme si dvanáct znamení zvěrokruhu a tedy základní strukturu zvěrokruhu.Ohnivá znamení:

Když spojíme Oheň a Lásku, vzniká Lev. Lev je naše schopnost tvořit a milovat. Lev nám říká, že každý z nás je obdařen určitou individuální schopností tvořit. Lev nám říká, jaký druh tvořivosti je nám vlastní. Je to druh tvořivosti, který vyvěrá z nás samotných. Ve Lvu děláme takové věci, které nás baví. Právě proto v astrologii Lev a pátý dům souvisí s koníčky, zálibami, hrou, dětmi atd. a se vším, co je spojeno s vaším srdcem. Ve Lvu něco děláte svobodně a bez nucení.

Když spojíme Oheň s Moudrostí, vzniká Střelec. Střelec je něco, co souvisí přímo s naší bytostí, ale je zde aspekt Moudrosti. Střelec je určitá Moudrost, která je vlastní přímo vám samým. Není to něco, co byste se naučili, je to Moudrost, která sídlí přímo ve vás. Právě proto Střelec a devátý dům souvisí s náboženstvím, filozofií. Střelec odhaluje nějakou vaši životní filozofii či názor, který odpovídá vám samým, je to vaše vlastní životní filozofie. Když jsem dnes říkal, že Moudrost – Inteligence je určitý způsob fungování, či tvoření, dá se říct, že potažmo Střelec nám odhaluje, jaký životní styl je vám vlastní. Pomocí Střelce a Jupitera si můžete odvodit životní styl, jaký vám maximálně vyhovuje. Střelec se dává do významu s učitelem, kdy chce někdo sdělovat svoji vlastní moudrost.

J.P.: Poznámka: Včera jsem slyšel dobrý vtip: Já jsem tak velký ateista, až se bojím, že mě Bůh za to potrestá.

Posluchačka: Ano, náhodou někteří ateisté jsou možná více věřící než nějací příslušníci nějaké církve.

J.P.: Když spojíme Oheň s Vůlí, vzniká to, co v astrologii nazýváme Beran. Beran je opět něco z vás samotných, Vůle souvisí s užitečností a užitečnost souvisí s tím, že jste zosobněním určitých kvalit (vlastností). Beran vám ukazuje, jaké vlastnosti začnete projevovat, když se cítíte, že jste „ve své kůži“. Když začnete projevovat určité vlastnosti, které jsou vám dány do vínku, přímo do Boha, začnete se cítit ve svém životě dobře. To proto, protože to jste přímo vy. Zde si na nic nehrajete a nesnažíte se vcítit do nějaké role, která vám nepřísluší. To také říká, že Beran je první znamení a potažmo souvisí s prvním domem, což vám říká, jaké máte projevovat vlastnosti, abyste se cítili sami sebou.

Dotaz posluchačky: Abychom se cítili dobře a pohodlně, to znamená, že máme žít ve svém středu?

J.P.: Živel ohně nám říká, s jakými kvalitami se máme ztotožnit. Příklad: Jestliže někdo, třeba já, mám Saturna v prvním domě (a je to obdoba toho, když je Saturn v Beranu): Saturn je princip externalizace, manifestovat se navenek. Když je člověk, který má Saturna v prvním domě či v Beranu, zakřiknutý a nemá potřebu se manifestovat navenek, nebude se ve svém životě cítit pohodlně. Saturn v prvním domě mu říká: Nesmíš mít strach se projevit před světem. Pokud bude mít někdo Sluníčku v prvním době či v Beranu: Pro takového člověka bude nesmírně důležité, aby projevovat kvality tvořivosti, radostnosti, štěstí, sebevědomí. Pokud tyto kvality nebude projevovat, bude mít pocit, že není sám sebou.

Ohnivé znamení a příslušné domy nám říkají, s kterými kvalitami se musíme sjednotit, abychom byli sami sebou.Zemská znamení:

Když spojíme zemi a Lásku, dostáváme znamení Býka. V tradiční astrologii se o Býku říká, že ovládá peníze, majetek, vlastnictví. Na základě této tabulky vidíme, že živel země představuje schopnost se umět projevit navenek. Láska je tvořivost. Každá živá bytost se musí navenek manifestovat nějakou činností. V Beranu jste nějaký jednotlivec, který je obdařen vlastnostmi a hned dalším po Beranu je Býk, což je druhé znamení, které značí, že každý jednotlivec se navenek musí projevit nějakou činností. V okamžiku, kdy se narodí dítě, projeví se nějakou činností a hned začne křičet. Býk a druhý dům může mít samozřejmě na starosti peníze a majetek. Ale to je už následek něčeho, a sice toho, že jste se ve světě navenek projevili nějakou činností. Kdybyste se neprojevili nějakou činností, peníze k vám nepřijdou. Dá se říct, že planety, které máte ve druhém domě či v Býku, vám ukazují, jaká činnost se od vás očekává, že ji budete projevovat navenek. Všimněte si, že lidé, kteří mají Slunce v Býku, jsou neskutečně tvrdí pracanti (pokud nemají znamení Býka nějak deformováno). Tito lidé mají silnou potřebu manifestovat ve světě svoji tvořivost. Díky tomu jsou zruční a dokážou udělat spoustu věcí. Můj otec byl Býk a dokázal postavit dům úplně sám.

Když spojíme zemi s Moudrostí, dostáváme znamení Panny. Panna je naše schopnost se navenek projevovat nějakým moudrým způsobem. Proto se vždycky říká, že Panny se zaobírají zdravou výživou atd. Jedna kantorka, která chodila na astrologickou společnost (p. Paříková), si všimla, že hodně učitelů je ve znamení Panny. Panna je princip projevení nějaké moudrosti navenek a co je kantořina? Projevení nějaké moudrosti směrem navenek. Musíme rozlišit Střelce a Pannu. Pokud budeme o Střelci tvrdit, že je učitel, máme na mysli spíše duchovního učitele, který se snaží šířit nějakou Moudrost, která pramení z jeho Ducha. Panna je zjevování moudrosti ve smyslu profese.

Poznámka posluchačky: Můj syn je Panna a ten nás všechny neustále poučuje, co bychom měli dělat.
J.P: To dělá moje matka taky a je také Panna.

Když spojíme zemi s Vůlí, dostáváme znamení Kozoroha. Kozoroh je potřeba projevit se navenek. Kozoroh a desátý dům nám ukazuje, jaké kvality se máme snažit prezentovat před světem. Kozoroh a desátý dům souvisí v tradiční astrologii s vaším zaměstnáním, kariérou. To ale nemusí být tak řečeno. Kozoroh a desátý dům vám říká, na co se máte cíleně a vědomě zaměřit, abyste se mohli projevit navenek. Pokud má někdo Slunce v desátém domě či v Kozorohu, není řečeno, že takový člověk udělá nějakou kariéru, že bude ředitelem nějaké společnosti nebo že bude předseda vlády. Od vás se očekává, co se týče vašeho praktického života, že se budete chovat sebevědomě, budete si důvěřovat, že budete projevovat nějakou radostnost, velkorysost a budete vést nějaký plnohodnotný tvůrčí život. Pokud tuto instrukci budete následovat, zákonitě může následovat to, že budete populární, že si vás oblíbí lidi a podmínky vašeho života se mohou začít modelovat takovým způsobem, že se opravdu můžete dostat ve společnosti někde nahoru.

V Americe dělali takový výzkum, že se ptali lidí, které znamení je nejoblíbenější a které nejméně. Větší část lidí řekla, že nejméně oblíbené je znamení Kozoroha. I já jsem se s tímto setkal.

Poznámka posluchačky: Ale za to jsou houževnatí a usilovní dříči.
Další posluchačka: Oni dovedou trkat a to proto, že nemají tu měkkost Raka. Ale pokud pochopí i Račí kvality, mohou být úspěšní i oblíbení.


J.P: Podle některých pramenů se Ježíš Kristus narodil 7. ledna. Takže i Ježíš byl Kozoroh.

Posluchačka: Já to pozoruji u některých Kozorohů, jak se během let mění, v mládí hodně trkají, že s nimi ani nejde mluvit, a postupem času jakoby skloní trochu hlavu a stávají se citlivějšími.

J.P.: Zemská znamení jsou o tom, že byste měli být extrovertní – zaměřeni navenek.


Poznámka k Saturnu:

Saturn je vládce Kozoroha. Kozoroh je o tom, že se musíte naučit navenek projevovat určité vlastnosti. Saturn v horoskopu vám ukazuje, které vlastnosti se musíte naučit projevovat před světem. Pokud vám půjde např. Saturn přes Slunce, v tradiční astrologii jsou klíčové významy, že toto postavení může způsobit nějakou nemoc, protože Saturn vám blokuje životní energii, v ženském horoskopu Slunce představuje muže, což může znamenat, že žena bude mít nějakou partnerskou krizi či potíže s muži apod., ale to se takto nemusí projevit. Princip je úplně jiný. Pokud někomu stojí Saturn na Slunci, takový člověk má záměrně a vědomě projevit kvalitu Slunce. V té době by měl člověk projevovat radostnost, tvořivost, velkorysost, měl by projevit své vlastní srdce. Samozřejmě, že pokud má člověk tento tranzit či direkci, může nastat manželská krize, ale to jen proto, aby vás život poučil o jedné zásadní věci, a protože Slunce souvisí se srdcem, musíte pochopit, že láska vzniká ve vašem srdci. Nesmíte očekávat, že lásku od někoho dostanete, ale musíte pochopit, že lásku máte projevovat ze sebe, směrem ven, k jiným lidem. A pokud to člověk nedělá, můžou přijít (třeba v případě ženy) potíže s mužem, protože tam jde o pochopení, že láska vzniká v srdci a musí jít směrem navenek. Láska není od toho, abyste ji od někoho brali, ale láska je od toho, abyste ji šířili a dávali. Pokud má Saturn přívlastky potížisty a toho, kdo nám dělá v životě problémy, není to o tom, ale poukazuje na to, že musíte kvality, které Vám Saturn ukazuje, záměrně a vědomě a cíleně projevovat směrem ven. Pokud to nebudete dělat, teprve tehdy vám bude dělat Saturn problémy. On vás jen upozorňuje, že nějakou kvalitu, vlastnost nedostatečně vyjadřujete navenek. Je jasné, že s tím mohou být spojeny jisté potíže, protože tento reálný svět nemá zájem, abyste se srdečně projevili, spíše se vás snaží zatlačit do země. Pokud chcete některé kvality projevit směrem ven, můžete pocítit určitý odpor tohoto světa, a můžete cítit, jakoby vám v tom bránil, nesmíte se ale tím nechat odradit. Saturn učí jediné věci – je třeba určité kvality projevit navenek. Pokud to budete dělat, neměl by Saturn dělat problémy, protože plníte jeho instrukce, které vám dává.


Vzdušná znamení

Když spojíme vzduch a Lásku, dostáváme znamení Vodnáře. Vzduch souvisí s naší myslí. Díky naší mysli máme schopnost si uvědomovat, že věci se navzájem odlišují, že jsou rozmanité. Představte si, že zde postavím nějaký objekt, třeba nějakou vázu a bude stejná pro deset pozorovatelů. Přesto ji těchto deset pozorovatelů bude vnímat každý jiným způsobem. Jak je to možné? Je to díky naší mysli. Mysl nám umožňuje to, že si uvědomujeme odlišnost věcí. Kdybychom všichni všechno vnímali stejně, byla by to velká nuda. Jestliže element vzduchu souvisí s myslí (a mysl je naše schopnost vnímat věci rozdílným způsobem), vzduch je vždycky o nějaké změně. S Vodnářem souvisí planeta Uran, který představuje nějaké nečekané události. Ale všechna vzdušná znamení jsou o změně, nejenom Vodnář a Uran. Když spojíme vzduch a Lásku, dostaneme tvořivost na mentální úrovni. Vodnář = schopnost přemýšlení. Vodnář, to je mentální práce, schopnost pracovat pomocí své mysli. Je to vzduch, který v nás vytváří dojem, že je něco zajímavé. Všiml jsem si, že planety, které jsou ve Vodnáři či v jedenáctém domě, nám ukazují, která práce nám připadá zajímavá. Vodnář nám neukazuje naše přátele, ale jedna z esencí Vodnáře je, která práce nám připadá zajímavá. Poznámka: Kvalita Štíra má na starosti mimo jiné psychologii. Štír se rád vrtá v nitru.

Poznámka posluchačky: Mohu potvrdit a je to hrůza, jak vše pitvá.

J.P.: Štíru vládne Mars. Mnoho významných světových psychologů měli Mars v jedenáctém domě. Pro tyto lidi připadá velmi zajímavá práce dělat psychologii. Vodnář je naše schopnost pracovat na mentální rovině a postavení Urana v našich horoskopech nám říká, nad čím bychom měli ve svých životech nejvíce přemýšlet. Zajímavé je, že Uran oběhne zvěrokruhem jednou za 84 let, což je přibližná délka lidského života a to nám říká, že v průběhu našeho lidského života bychom měli promyslet jednotlivé aspekty, které život nabízí. Vodnáři jsou lidé, kteří rádi nad věcmi přemýšlejí. Jsou to lidé, kteří mají potřebu dělat věci jiným způsobem, než ostatní lidé. Vodnář je bytost, která se ráda odlišuje od ostatních tím, že věci dělá jinak.

Poznámka posluchačky (Vodnářky): Ale oni to i vidí jinak.

J.P.: Právě proto se říká, že Vodnáři jsou takoví novátoři. Vzduch je o potřebě se odlišovat, být jiný. Pokud máte nějaký tranzit či direkci Urana, ukazuje vám to, že ve svém životě máte vaši tvořivost či práci změnit a dělat ji novým způsobem.

Poznámka: Každé znamení souvisí s určitým orgánem našeho těla. Říkalo se, že znamení Blíženců ovlivňuje ruce a plíce. Pomocí této tabulky si můžete udělat takovou věc: Láska je tvořivost, pracovitost a vzduch je mentální rovina. Co se týká našeho dýchacího ústrojí, jaký je jeho největší motor? Plíce. Z toho jasně vyplývá, že Vodnář souvisí s plícemi. Né Blíženci. Podle mne, pokud je v horoskopu poškozen Uran (jakožto vládce Vodnáře), může to ukazovat, že takový člověk může mít problémy s plícemi. Podle mne by Vodnář a Uran měli souviset s plícemi mnohem více než jak se traduje v tradiční astrologii, že to jsou Blíženci, kteří ovládají plíce.

Protilehlá znamení spolu souvisí. Když máme Lva, proti němu je Vodnář. Lev ovládá srdce a Vodnář (podle mne) ovládá plíce. Souhra srdce a plic je zřejmá. To jsou dvě základní činnosti, pokud nedýcháte a netluče vám srdce, umřete. Proto se souhra mezi Lvem a Vodnářem musí projevit i na fyzické úrovni. V souvislosti s tím mám takovou zajímavou věc: Víte, jak vypadají plíce? Představte si, že by se plíce několikanásobně zvětšily a připnuli byste si je na záda, jak byste vypadali? Jako andělé. Pokud vidíte anděla jako bytost s křídly, může tak Vodnář souviset i s nějakým andělským stavem

Poznámka posluchačky: Však křídla naznačují povznesení mysli.

J.P.: Vodnář se také vnímá jako ten, kdo vylévá oživující vodu na jiné, to znamená, že je to naše schopnost přemýšlet, která z nás činí andělské bytosti. Zvířata nemohou být andělskými bytostmi, protože nemají schopnost přemýšlení jako lidé.

Když spojíme vzduch a Moudrost, dostáváme znamení Blíženců. Srovnejte si tato dvě slova: Inteligence a intelekt. Všechna znamení (Střelec, Panna, Blíženci a Ryby) souvisí s Moudrostí. Jiné slovo pro Moudrost je Inteligence. Inteligence je schopnost tvořit určitým způsobem, je to určitá technika tvorby. I každé zvířátko projevuje nějakou Inteligenci. Ale nemá intelekt. Když jsem říkal, že vzduch je mysl, a mysl je naše schopnost vnímat věci jiným způsobem, tak kdybyste neměli schopnost vnímat věci jiným způsobem, napadlo by vás, že se můžete změnit a že můžete fungovat jinak? Kdybyste si uvědomili: Ahá, to přece může být i jinak! Pokud neuvidíte tuto jinou alternativu, nebudete mít ani možnost se změnit. Je to díky naší mysli, že se můžeme měnit a vyvíjet. U Vodnáře tato změna souvisí s naší tvůrčí úrovní, s naší prací, kdežto v Blížencích je to aspekt Moudrosti a Blíženci nám dávají schopnost se měnit (a vyvíjet) na úrovni Moudrosti. To je intelekt. Intelekt nám dává schopnost měnit naši Moudrost. Představte si, že potkáte dva nějaké duchovní učitele, jeden vám hlásá jednu nauku a druhý úplně jinou nauku. Vy na základě vašeho intelektu tyto dvě různé nauky srovnáváte a zjistíte, která je vám milejší. Kdybyste neměli intelekt, nebudete schopni vnímat rozdíl mezi těmito dvěmi naukami.

Dotaz posluchačky: Když vrána vezme ořech a přijde na to, že když ho hodí pod auto a on se rozlouskne, co je to? Má intelekt anebo jen inteligenci?

J.P.: Tam je inteligence. Intelekt se projevuje způsobem, že to, co jste měli na počátku, se v průběhu života začne měnit (vyvíjet). Jestliže ta vrána to bude dělat celý život stejným způsobem, intelekt tam není, protože nedochází ke změně. Intelekt by byl tehdy, když ta vrána začne do ořechu stále intenzivněji klovat a bude to dělat třeba rok či dva a nejde to a najednou vrána přijde na to, že to zkusí dělat jiným způsobem, že ho hodí pod auto. Pokud v průběhu života dojde k takovému skoku, že změní techniku toho, jak ořech rozlousknout, tam bude nějaký intelekt. Ale pokud to tak dělá od samého počátku, a dělá to do konce života, tak tam je to vrozené (či zděděné) a intelekt tam není.

Posluchačka. A je to i tak, že pokud má zvíře nějaké schopnosti, najednou, na druhém konci planety mají hned také nějaké schopnosti.

J.P.: Ano, to je kolektivní nevědomí. Ale o tom si pohovoříme u znamení Ryb. Stává se, že když má přijít nějaký nový objev, stává se, že tatáž myšlenka najednou vstoupí do několika hlav a dva lidi, i když jsou na úplně opačném konci světa od sebe, objeví stejnou věc, i když se vůbec neznají.

V tradiční astrologii se Blíženci dávají do souvislosti se vzděláním nižšího druhu, se školami, ovlivňují krátké cesty, literaturu, dokumenty. Princip Blíženců je o tom, že se máme měnit a vyvíjet na úrovni Inteligence. Když chodíme do školy a něco se tam učíme, vyvíjí se naše Inteligence? Ano, protože pokud se něco naučíme, to nám umožňuje, že můžete v životě dělat věci novějším a novějším způsobem. Proč cestujeme? Cestujeme proto, abychom se něco nového naučili, něco nového uviděli, abychom se mohli rozvíjet na rovině Moudrosti – Inteligence.

Když spojíme vzduch a Vůli, dostáváme znamení Vah. Váhy a sedmý dům představují v tradiční astrologii manželství, partnerství atd. Váhy (mysl – vzduch – změna, schopnost vidět věci jiným způsobem) nám ukazují, v které vlastnosti bychom se měli nejvíce vyvíjet. Současně nám Váhy říkají, které vlastnosti nám připadají nejvíce zajímavé. Proč si muž bere nějakou ženu? Protože ta žena zosobňuje určité vlastnosti, které nám připadají zajímavé a jsou pro nás přitažlivé. Pokud se dívám do horoskopu na planety, které jsou ve vahách a v sedmém domě, tyto kvality mi připadají zajímavé a právě proto hledám v svém životě takového partnera, které zosobňuje tyto kvality. Pokud někdo bude mít Sluníčko ve Vahách či sedmém domě, takový člověk by se měl měnit ve svém životě, co se týká své tvůrčí bytosti, ale také kvalita tvořivosti, radostnosti by měla být pro něho velmi zajímavá a právě proto se snažit získat za partnera člověka slunečního typu.

Otázka posluchačky: A když je to Slunce v sedmém domě v kvadratuře?

J.P.: To by se muselo nakreslit, není kvadrát jako kvadrát, kvadrát 90° je úplně jiný jako kvadrát 270°.

Otázka posluchačky: Ale pak už to třeba nemusí být to znamení, po které ten dotyčný touží, když tam má kvadraturu.

J.P.: Princip je zachován. Pokud má někdo Slunce v sedmém domě, takový sluneční princip ho přitahuje. Takový člověk podvědomě vyhledává lidi, kteří umí projevit Slunce. Pokud tam jsou kvadratury či trigony, to jsou už speciální vyobrazení dalších detailů. Pokud ale má ten člověk kvadraturu, může být ten problém, že takového člověka mohu sice získat, ale budu s ním zažívat určité problémy. Kvadratura nám potom ukáže, proč jsou tyto problémy.

Další posluchačka: Protože se něco musí naučit.

J,.P.: Přesně tak. Musí se něco naučit od toho člověka slunečního typu.

Všechna vzdušná znamení představují to, co vnáší do našeho života pocit zajímavosti. Vodnář to, která práce je pro nás zajímavá, Blíženci to, jaká Moudrost je pro nás zajímavá, a ve vahách zažíváme, které vlastnosti nám připadají zajímavé. Všechna vzdušná znamení jsou o změně, to znamená, že když se vyvíjíme, měníme se. Vodnář nám ukazuje, že se máme vyvíjet hlavně v pracovní tvořivosti, Blíženci nám říkají, že se máme vyvíjet na úrovni Inteligence, Váhy nám říkají, které vlastnosti máme vyvíjet a měnit je.Vodní znamení

Jestliže jsem říkal u živlu země, že je to proces, kdy jdete ze sebe směrem ven a vstupujete do světa, voda je přesný opak. Voda je pohyb směrem dovnitř. Svět emocí zažíváme ve svém nitru. Tak, jako jsem říkal, že když u země vystupujete směrem ven, tak to, co vystupuje z jednoty, se začíná rozštěpovat, živel vody je přesně opačný, rozštěpené částice se spojují dohromady. Pokud zažíváte pocit sympatie, snažíte se s tím dotyčným spojit a vytvořit jeden celek (manželství). Voda jsou emoce, které nám slouží k tomu, abychom se s někým spojili. Kdybychom neměli emoce, všichni by nám byli lhostejní, necítili bychom k nikomu ani sympatie, ani antipatie, a neměli bychom potřebu se s někým spojovat. Hlavní účel emocí je, že jednotlivé izolované částice se začnou spojovat j jeden celek. Živel vody vytváří skupiny. Živel země vytváří samostatné jednotky.

Když spojíme vodu a Lásku, dostaneme znamení Štíra. Voda je emotivita a Láska je tvořivost. Štír je Láska, prožívána na emoční úrovni. Štír dokáže tak hluboce prociťovat emoce jako málokdo. Se Štírem a osmým domem souvisí v tradiční astrologii sex, smrt, regenerace, majetek mého partnera atd. Štír je o tom, že chcete tvořit v kontaktu s jinou bytostí (v rámci nějaké skupiny a nejmenší skupina je partnerský svazek). Pokud patří do znamení Štíra sex, je to také činnost, kterou děláte s partnerem. Tomuto našemu životu předcházelo mnoho jiných životů a nevíme o tom, ale někde v nitru je to pořád s námi ve spojení. Celek není jen skupinová tvorba naší současnosti, ale jsme ve spojení s lidmi z předcházejících životů, kteří na nás nějakým způsobem neustále působí. Dá se říct, že Štír nám ukazuje, co jsme dělali v minulých životech. Mars (jakožto vládce Štíra) nám ukazuje, co jsme dělali v minulých životech a ovlivňuje nás na podvědomé úrovni. Štír také představuje práci na vnitřních rovinách (práce v kontextu s psychikou). Mnoho psychologů či psychiatrů má zdůrazněného Štíra v horoskopu. Planeta Mars se dává mimo jiné do souvislosti s vojáky. Tradiční astrologie ale bere v tomto případě Mars (princip vojáka) jako vládce Berana. Vysvětlují to tak, že Beran se chce prosadit, sekat, řezat apod. Já ale vnímám, že Mars jakožto vládce Štíra je princip vojáka, protože Štír je tvorba na skupinové úrovni. Bitva je činnost, která má vždy skupinové pozadí.

Když spojíme vodu a Moudrost, dostáváme znamení Ryb. Vznikne emoční Moudrost. Ryby ukazují na Moudrost (slyšíte nějaké názory), na kterou velmi emočně reagujete. Je to nějaká Inteligence, která souvisí s vaší niterností. Rybám odpovídá dvanáctý dům a která místa souvisí s dvanáctým domem?

Odpověď posluchače: Nemocnice, vězení, ústavy, kláštery...

J.P.: A proč? Zde to máme vysvětleno. Voda jsou emoce, skupinovost. Moudrost je určitá tvůrčí technika, kdy někdo funguje určitým způsobem. Proto je zde nějaká skupina, která musí fungovat určitým stejným způsobem. V nemocnici či věznici je hromada lidí, kteří musí fungovat určitým stejným způsobem, všichni musí dodržovat stejná pravidla hry. Skupina se týká i našich předcházejících životů, takže Ryby a Neptun nám ukazují, jakou Moudrost jsme vyznávali v minulých životech. Jestliže Jupiter je Moudrost, která je nám vlastní teď, v tomto stavu, tak Neptun nám ukazuje, jakou Modrost jsme měli někdy v minulosti. Neptun a Ryby se dávají do souvislosti s vírou. Pokud jsem v minulosti vyznával nějaké názory, je pravděpodobné, že pokud se s podobnými názory setkám v tomto životě, hned v ně uvěřím. Ryby také představují nějakou Moudrost, která neplatí jen pro mě, ale pro širší skupinu a to nám vysvětluje, proč Ryby a Neptun mají na starosti kolektivní nevědomí. To je přesně ten princip, když jsme se bavili o zvířatech. Pokud se nějaké zvíře něco naučí v Austrálii, automaticky jiné opice, které se narodí v jiných částech planety, to budou také umět. To je skupinová inteligence. Neptun a Ryby také ovládají velké firmy. Třeba ve Vítkovicích, kde pracuji, jsou tisíce lidí, kteří musí dodržovat stejná pravidla hry. Nyní mi dělá dlouhodobě tranzitní Neptun kvadraturu na Lunu. Mám těžké období a Neptun zde představuje velkou firmu a Luna je ta nejosobnější planeta. Pokud máte takový aspekt, tak se to projeví tak, že vy jako osoba se dostáváte do nějaké konfrontace s nějakou velkou firmou.

Když spojíme vodu a Vůli, dostáváme znamení Raka. V tradiční astrologii Rak znamená rodinu, domov, soukromí. Voda je emotivita, snaha se s něčím spojovat a Rak vám ukazuje, se kterými vlastnostmi se chcete spojit. Pokud má někdo Sluníčko ve čtvrtém domě, toužíte po tom, abyste byli neustále ve svém soukromí n kontaktu s člověkem slunečního typu. Uvědomte si ten rozdíl mezi sedmým a čtvrtým domem. Sedmý dům ukazuje, která kvalita vám připadá zajímavá a proto ji vyhledáváte. Čtvrtý dům je vaše soukromí a vaše snaha se s něčím sjednotit a chcete to mít trvale u sebe. Tu zajímavost jste zažili v sedmém domě a proto jste si toho člověka vzali. Když si ho vezmete, jste s ním v trvalém spojení (rodina). Voda je naše minulost a čtvrtým dům nám ukazuje, které vlastnosti jsme pravděpodobně projevovali v našem minulém životě. Pokud se díváte na čtvrtým dům a znamení Raka, ukazuje vám to, které vlastnosti jste dominantně prožívali v minulém životě a které jsou někde ukryty ve vašem nitru.

Jupiter je nějaké náboženství či filozofie, která je vám vlastní. Ohnivé znamení je o individualitě. Kdežto Ryby, to je náboženství či filozofie, která musí platit pro celou skupinu. Víme, že už několik let Neptun tranzituje znamením Ryb. To znamená, že pro tuto planetu je na pořadu dne, že se musí udělat nějaká skupinová Pravda. Právě proto se nyní má vytvořit náboženství (či nauka), které má platit pro všechny. Proč si myslíte, že nyní někdo záměrně snaží vyvolat řevnivost mezi křesťany a islámem? Kvůli náboženství jsou lidé se pozabíjet. Ale Neptun říká, že se má vytvořit taková Moudrost, která bude platit pro všechny.

Tolik k dvanácti znamením. Vidíte, že stačí pár klíčových slov a kombinací si můžete vytvořit princip, o co jde v kterémkoliv znamení.Aspekt Lásky - tvořivosti:

Když si vezmete aspekt tvořivosti, vidíte, že některá práce vám dělá radost (Lev). Proč vám dělá radost? Protože pramení z vás a vy se s ní ztotožňujete. Děláte něco, co děláte sami od sebe a nemusí vás k tomu nikdo nutit. Další aspekt je, že se musíte nějakou činností projevit navenek (Býk). Vodnář vám říká, že je nějaká činnost, která vám připadá zajímavá a také, že jsou i jiné zajímavé činnosti a vy můžete chtít tu práci změnit. Štír ukazuje, že chcete dělat nějakou práci, ale v rámci skupiny. Třeba Štír může pracovat v nějakých ústavech či věznicích, protože potřebuje dělat práci, kde je nějaká skupina či celek.

Aspekt Moudrosti – Inteligence:

To samé platí pro rovinu Inteligence. Je nějaká Moudrost, která je vám vlastní (Střelec), protože cítíte, že to je přímo z vás. Dále máte nějakou Inteligenci (Moudrost), kterou budete manifestovat navenek (Panna), potom je nějaká Moudrost, která vám připadá zajímavá (Blíženci), např. jste zde proto, protože se zde přednáší nějaká nauka, která vás přitahuje. Proto mají Blíženci na starosti přednášky apod. A Ryby je nějaká Moudrost, která se projevuje na nějaké skupinové úrovni.

Aspekt Vůle – vlastnosti:

To samé platí pro Vůli. Jsou určité vlastnosti, kterými přímo jste. Jste zosobněním určitých vlastností (Beran). Potom jsou nějaké vlastnosti, od kterých se očekává, že je budete chtít projevit navenek (Kozoroh), potom jsou vlastnosti, které vám připadají velmi zajímavé (Váhy) a proto vyhledáváte lidi, kteří mají tyto vlastnosti a potom jsou vlastnosti, které chcete mít neustále u sebe (Rak).


Jarda Popelka na listopadovém semináři

Jarda Popelka na listopadovém semináři

Polarita - Oheň – vzduch:

Až jednou budeme v duchovním světě, tak tam lidé, kteří směřují do nebe, pokud je potkáte a budete se jich ptát, kterým směrem máte do nebe jít, vám odpoví, že na východ. V duchovním světě cesta na východ je cestou k Bohu. Oheň symbolizuje našeho Ducha (a Bůh je Duch). Lidé, kteří v duchovním světě směřují dolů (do pekel), jdou na západ.

Protilehlé živly vždy spolu souvisí. Beran je stav, kdy jste sami sebou. Váhy ukazují na vlastnosti, které nám připadají zajímavé. Když bych se vás zeptal, připadáte si sami sobě zajímaví? Myslím, že to, čím jste, vám vůbec nepřipadá zajímavé, protože to zažíváte každou vteřinu. Proto je pro vás zajímavé to, co nemáte. A to má někdo jiný, proto ho vyhledávám. Pocit zajímavosti vždy vzniká na základě toho, že existuje odlišnost. Já nemůže existovat bez Ty. A ty nemůže existovat bez Já.

Jestliže je Bůh pouze jeden (Bůh je stav jednoty), v žádném případě tento stav Bohu nevyhovuje. Tento stav jednoty je nutný, protože veškerý vesmír musí mít jedno centrum, které ho řídí, protože kdyby existovalo několik center, vznikne chaos. Ale kdyby byl pouze někdo jediný, je to nuda, a právě proto, co nejvíce přitahuje Boha? Říkal jsem, že vzduch je schopnost vidět věci rozmanitým způsobem. Proto je jednota nejvíce fascinována rozmanitostí. Jednota nemůže být bez rozmanitosti a rozmanitost nemůže být bez jednoty. Dovedete si představit, že bude obrovská louka, na které budou růst jen samé pampelišky? Anebo bude louka, na které máte rozmanitost různých květin. Pestrost je přece jen pěknější. Jestliže je někdo v jednotě, touží po rozmanitosti a jestliže je někdo součást rozmanitého světa, touží po jednotě. Proto vždy protilehlé kvality v horoskopu jedna podmiňuje druhou.


Polarita – země – voda:

Země znamená – jít směrem ven. Voda znamená – být uvnitř. Vidíte, že Kozoroh je na samotném vrcholu zvěrokruhu. Zemská znamení jsou o projevení se před světem a samozřejmě proto je Kozoroh na vrcholku, protože to je to nejviditelnější. Protilehlé znamení je Rak, což je stav – být uvnitř. Právě proto je Rak na nejspodnějším místě kruhu, protože je jakoby nejméně viditelný.

Když se podíváte na prsty a představíte si, že představují určitý živel, tak který prst představuje živel země? Prostředníček. A který bud živel vody? Malíček. Vzduch je partnerství a kde si dáváte prstýnek, když máte svatbu? Na prsteníček. Atd.

Otázka posluchačky: Ty ostatní kříže nebudeme rozebírat?

J.P.: Ten princip je stále stejný.

Poznámka přepisovatelky: Vysvětlení dalších křížů viz semináře astrotheologie č. 8 a 9 - ke stažení zde: Semináře zdePosloupnost znamení ve zvěrokruhu


Jarda Popelka na listopadovém semináři

1. První, co je, je to, že musí někdo existovat. Proto je první Beran, který je obdařen určitými kvalitami (vlastnostmi). Proto nám první dům a Beran říká, se kterými kvalitami se máme ztotožnit a které kvality bychom měli zosobňovat.

2. Jestliže někdo existuje a má určité vlastnosti, jako další krok následuje, že se musí navenek projevit nějakou činností. To je Býk. Samozřejmě tam můžou být i peníze, protože peníze vám umožňují, že můžete nějakou činnost projevit a naopak, když projevujete nějakou činnost, dostáváte zaplaceno. Když se začínáte projevovat navenek, začínáte se také separovat od ostatních. Tak se začínáte osamostatňovat. Proces externalizace je současně i proces separace. Na základě toho, že došlo k separaci, vzniká svět rozmanitosti.

3. Když se začnete projevovat navenek, následují Blíženci, kdy si začnete uvědomovat, že existují různé způsoby, jak můžete v životě fungovat. Blíženci jsou o vnímání rozmanitosti, inteligence. Je to vývoj na inteligenční rovině. Všimněte si, že teprve když začnete něco prakticky dělat, jen na základě toho, že pracujete, začnete si uvědomovat, že někteří lidé dělají tutéž práci jako vy, ale úplně jiným způsobem. Začnete si uvědomovat rozmanitost různých pracovních technik. Kdybyste nepracovali, ani byste si neuvědomili, že lze stejnou práci konat různým způsobem. Tak se začínáte učit a začnete svůj způsob práce v průběhu života měnit. Kdybyste nic nedělali, nezjistili byste, že lze měnit tuto techniku práce. V Blížencích si uvědomujete, že lidé žijí různým životním stylem.

4. Když si uvědomíte, že každý člověk žije jiným způsobem a zastává jiné názory, na základě toho si začnete uvědomovat, že s některými lidmi chcete být v kontaktu a s některými ne. Pokud jste duchovně laděný a potkáte nějakého zarytého ateistu, nemusíte se s takovým člověkem cítit dobře. Vytvoří se Rak, což je kvalita, se kterou chcete být v kontaktu. V Raku si začnete k sobě přitahovat lidi, se kterými chcete prožívat své soukromí.

5. V okamžiku, kdy si k sobě přitáhnete kvality, které jsou pro vás žádoucí, zjistíte, že se ve vás probouzí nějaký tvůrčí zdroj, tvořivost. Chcete dělat takovou práci, která je vám vlastní a která vám dělá radost. To je Lev. Nikdy byste nemohli takovou tvořivost probudit, pokud byste se v předcházejícím kroku nespojili s určitými bytostmi či vlastnostmi, které se ukrývaly ve vašem nitru.

6. V okamžiku, kdy se ve vás aktivuje tvořivost, uvědomíte si, že nemůžete tuto tvůrčí energii realizovat, pokud nezačnete projevovat určitou Moudrost. O tom je Panna. Musí být dány nějaké pravidla hry.

7. V okamžiku, kdy začnete v Panně projevovat nějakou inteligenci a začnete žít určitý životní styl, uvědomíte si, že jsou určité kvality, které jsou pro vás zajímavé. V okamžiku, kdy začnu projevovat nějaký životní styl, začnu si uvědomovat, že k tomuto životnímu stylu, který projevuji, jsou zajímaví určití lidé a začnu si hledat partnera, který tyto kvality má. To jsou Váhy.

8. Když najdu partnera, nastupuje Štír a osmý dům, což říká, že s tímto partnerem začnu něco společně tvořit. Vidíte to propojení mezi opačnými polaritami. V Býku dělám vše sám, kdežto ve Štíru dělám vše společně. Býk představuje moje peníze a Štír představuje naše peníze.

9. Následuje Střelec. Jestliže ve Štíru děláte něco společně, teprve až na základě toho, že pracujete ve skupině, si začnete uvědomovat Střelce a začne vám docházet, která Moudrost vám nejvíce vyhovuje a která je vám navýsost vlastní. Je zajímavé, co nám zde odhaluje zvěrokruh, proč za každým vodním znamením následuje ohnivé znamení. Nikdy nemůžete odhalit svoji pravou totožnost, pokud byste předtím neměli zkušenost s vodou (s životem v nějaké skupině). Teprve když žijete v nějaké skupině a musíte dodržovat stejná pravidla hry, jen díky tomu, že je musíte dodržovat, si uvědomíte, že vám to nesedí, protože zjistíte, že jste úplně někdo jiný. Tak poznáte, která životní cesta je ta vaše vlastní.

10. Jestliže si ve Střelci začnete uvědomovat vaši filozofii, či váš životní styl, v tu chvíli si uvědomíte, že abyste tento životní styl mohli projevit, musí přijít Kozoroh a to znamená, že ve vnějším světě musíte projevovat určité povahové vlastnosti, anebo abyste určitý životní styl mohli projevit, vaše fyzické prostředí musí mít určité parametry.

11. Když se octnete ve světě, který má určité parametry, v tu chvíli si uvědomíte, že věci se dají dělat jiným způsobem a začnete dělat věci jinak a svou činností se začnete odlišovat od ostatních lidí. To je Vodnář. Anebo si začnete uvědomovat, že lidé dělají úplně jinou práci než děláte vy.

12. Na základě toho, že si uvědomujete svět rozmanitých činností, v tu chvíli si uvědomíte, že s určitými lidmi se chcete spojovat a vytvářet skupiny, které budou zastávat stejnou moudrost. To jsou Ryby.


Posledních cca 2150 jsme žili v době, kdy jarní bod procházel souhvězdím Ryb. Od roku asi mínus 146 let př. n.l. do roku 2011 jarní bod procházel souhvězdím Ryb. Svět se snažil žít způsobem, který je společný pro celou planetu. Na začátku věku Ryb vše bylo rozdrobeno a byly jednotlivé království, jednotlivé národy, Číňani nevěděli nic o Američanech atd. Během posledních 2000 let docházelo ke sjednocování životního stylu. Najednou všichni začali podléhat konzumu, všichni mají mobily, dívají ne na sport apod.

Poznámka posluchačky: Globalizace.

J.P.: Ano. Jednotlivé separované části se začaly spojovat dohromady. Protilehlé znamení Ryb je Panna. Protilehlé znamení je to, které nám připadá zajímavé. Ideálem věku Ryb byla Panna. Panna je mimo jiné racionální rozum. Těchto posledních 2000 let bylo také charakterizováno velkým vzestupem racionálního rozumu (rozvoj vědy apod.).

Ale když jsme v roce 2011 vstoupili do věku Vodnáře, což je o vnímání jinakosti, odlišnosti ve tvořivosti. Dalších 2000 let před námi má být o tom, že se začnou lidé odlišovat v tom, co kdo dělá. Bude se hodně rozlišovat, zda někdo pracuje pro dobro anebo pro zlo. Také je již na spadnutí informace, že existují mimozemské civilizace, které se realizují úplně jiným způsobem než my na Zemi. Protilehlé znamení Vodnáře je Lev, který ovládá srdce. Ideálem příštích 2000 let bude, že srdce bude důležitější než racio. Bude snaha prožívat věci spíše srdcem než hlavou. Ideálem příštích 2000 let bude, že se lidé budou chtít bavit a budou chtít žít radostný život. To samozřejmě neproběhne ze dne na den a z roku na rok, ale bude to vyžadovat několik desítek let, aby se to změnilo. Nyní má mozek předat nadvládu srdci. Mozek to nikdy neudělá dobrovolně. Vývojově to tak ale musí být.Ostrava 21.1.2015

HMKPoznámka pro čtenáře:
Tento text je přepsaným záznamem z přednášky (bez odborné korekce)Fotografie z přednášky:Jarda Popelka na listopadovém semináři
Jarda Popelka na listopadovém semináři

Jarda Popelka na listopadovém semináři